Antalya Havalimanı Göynük Otel Transferi

Göynük (ANTALYA)
 

Antalya ilinin Kemer ilçesinin bir beldesidir. Mavi Bayraklı denizi ve doğal güzellikleriyle turistik bir yerleşim birimidir. Belde, ilçe Merkezine 9 km, il merkezine 35 km uzaklıktadır. Beldeye bağlı üç mahalle vardır: “Cumhuriyet Mahallesi”, “Esentepe Mahallesi” ve
Değirmen Mahallesi.
Likyalılar'ın 1600 yıl boyunca yaşadığı bilinen bölgenin bilinen en eski tarihi M. Ö. 690 yılına dayanmaktadır. Phaselis Antik kentinin kuruluşu da bu tarihlere denk gelmektedir. 7. yüzyılda Arap akınları ile zayıf düşen bölgeye daha sonra Anadolu halkı egemen olmuştur. Verimli topraklara sahip olan bölgeye Lukka, Lek, Solymos, Kevdi, Pers, Helen, Yunan, Roma, Arap, Bizans ve Menteşeoğlu gibi medeniyetler egemen olmuşlardır.
Göynük adının Luwi, Etrüsk dilinde “mavi göğün, mavinin birleştiği noktadaki nehir kıyısındaki verimli ova” anlamındaki “gökbük”’tür. Bölgenin kuzeyindeki Eski Yol denilen antik yolun Göynük’ü, Pisidia, Termessos ve Attelia (Antalya)’ya bağladığı anlaşılmaktadır. Antik dönemde Göynük çayı vadisi, her zaman önemli bir konuma sahip olmuş, bu yüzden Pisidialı yağmacı halkların kontrolünde kalmıştır. Platodan kıyıya inen tüccarların, kıyıyı takip ederek batıda Phasalis’e, doğuda ise Attelia ovasına geçtikleri anlaşılmaktadır. 11. yüzyılda Altınkaya ve Cuma yaylalarına yerleşen Türkmen yörükleri, bu yolu, sahile inişte kullanarak canlandırmışlar, daha sonraları ise Kemer’e bağlı bir mahalle olarak, küçük bir yerleşim yeri olarak Göynük'ü kurmuşlardır.
Göynük, Antalya'nın Beldibi ilçesinden Kemer'e kadar uzanan yarım daire şeklinde bir ovadır. Belde Antalya'nın güneybatısında bulunan Kemer ilçesinin batısında yer almaktadır.
Kuzeyi boyunca Beydağları uzanan beldenin belli başlı coğrafi yer şekilleri; Göynük deresi, rafting turları düzenlenen 350 m. yüksekliğinde, 6m. enindeki dar Göynük kanyonu, göynük çayı vadisidir. Kıyıdan 500-600 m. yüksekliğe kadar olan yerlerde aşırı yaz kuraklığına uyan, kışın da yeşil kalan makiler egemendir. Boyları 3-5 m.yi geçmeyen bu bitkiler arasında delice, kocayemiş, sandal, yabani çilek ve zakkum en yaygın olanlarıdır.
Dünyanın en iyi 10 trekking parkurlarından biri olarak kabul edilen Likya yolunun önemli bir bölümü (Hisar çandır-18km , Gedelme-8km) Göynük kanyonun içerisinden geçmektedir. Uzunluğu 14 km. olan ve Beydağları’ndaki 1.814 m. yükseklikteki Armutçuk Tepesi’nden çıkan Göynük çayı, hızla ovaya inip, buradaki dar ovayı suladıktan sonra denize dökülür.
 

Göynük Bölgesindeki Oteller (Otel Transferi için Lütfen Aşağıdaki linklere tıklayınız)